Zásady ochrany osobních údajů a zásady používání souborů cookie

Vaše soukromí

My ve společnosti Zero-G chápeme, že vaše soukromí je pro vás důležité a že vám záleží na tom, jak se vaše informace používají a sdílejí online. Respektujeme a vážíme si soukromí každého, kdo navštíví náš web, a budeme shromažďovat a používat informace pouze způsobem, který je pro vás užitečný a způsobem, který je v souladu s vašimi právy a našimi závazky podle zákona.

Tato politika se vztahuje na naše použití jakýchkoli a všech údajů, které jsme shromáždili v souvislosti s vaším používáním našich stránek. Přečtěte si pozorně tyto zásady ochrany osobních údajů a ujistěte se, že jim rozumíte. Vaše přijetí našich Zásad ochrany osobních údajů se považuje za přijaté při prvním použití našeho webu. Pokud s těmito zásadami ochrany osobních údajů nepřijmete a nesouhlasíte, musíte okamžitě přestat používat náš web.

 

 1. Definice a interpretace

V těchto zásadách mají následující výrazy následující významy:

"Účet"

znamená účet vyžadovaný pro přístup a / nebo používání určitých oblastí a funkcí našich stránek;

„Cookie“

znamená malý textový soubor umístěný na vašem počítači nebo zařízení naším serverem, když navštívíte určité části našeho webu a / nebo když používáte určité funkce našeho webu. Podrobnosti o cookies používaných naším webem jsou uvedeny v části 12 níže;

„Naše stránky“

Znamená tento web a všechny jeho subdomény,
http://www.zero-g.co.uk

„UK a EU Cookie Law“

se rozumí příslušné části nařízení o soukromí a elektronických komunikacích (směrnice ES) z roku 2003 ve znění změn z let 2004, 2011 a 2015;

„My / nás / naše“

znamená společnost Zero-G, společnost s ručením omezeným registrovaná v Anglii pod 02652162 jehož registrovaná adresa je Unit 7, Okehampton Business Center, Higher Stockley Mead, Okehampton, Devon EX20 1FJ

 1. Informace o nás

2.1 Naše stránky jsou vlastněny a provozovány společností Zero-G, společností s ručením omezeným registrovanou v Anglii pod číslem 02652162 jehož registrovaná adresa je Unit 7, Okehampton Business Center, Higher Stockley Mead, Okehampton, Devon EX20 1FJ. Naše číslo DPH je GB 697831377

 

 1. Na co se tato politika vztahuje?

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na vaše používání našich stránek. Nevztahuje se na žádné webové stránky, na které je odkazováno z našich stránek (ať už tyto odkazy poskytujeme nebo zda jsou sdíleny jinými uživateli). Nemáme žádnou kontrolu nad tím, jak jsou vaše data shromažďována, ukládána nebo používána jinými webovými stránkami, a před poskytnutím jakýchkoli dat jim doporučujeme zkontrolovat zásady ochrany osobních údajů těchto webových stránek.

 

 1. Jaká data shromažďujeme?

Některá data budou sbírána automaticky naším webem (další podrobnosti viz oddíl 12 o našem používání cookies (naše zásady cookies jsou níže), další údaje budou shromažďovány pouze tehdy, pokud je dobrovolně odešlete a souhlasíte s tím, že je použijeme pro účely uvedené v části 5, například při registraci k účtu, zpravodaji atd. V závislosti na vašem používání našeho webu můžeme shromažďovat některé nebo všechny následující údaje:

4.1 Celé jméno;

4.2 E-mailová adresa

4.3 Telefonní číslo

4.4 Název společnosti

4.5 Informace o společnosti

4.6 Adresa

4.7 Údaje o kreditní / debetní kartě (nejsou po zpracování zpracovány)

4.8 IP adresa

4.9 Typ a verze webového prohlížeče

4.10 Operační systém

4.11 Seznam adres URL začínajících odkazujícím webem, vaší aktivitou na našem webu a webem, do kterého opouštíte

4.12 Demografie

 

 1. Jak používáme vaše data?

5.1 Všechny osobní údaje jsou bezpečně uloženy v souladu s obecným nařízením EU o ochraně údajů (nařízení (EU) 2016/679) (GDPR). Další podrobnosti o zabezpečení naleznete v části 6 níže.

5.2 Vaše údaje používáme k poskytování co nejlepších produktů a služeb. To zahrnuje:

5.2.1 Poskytování a správa účtu

5.2.2 Poskytování a správa vašeho přístupu na naše stránky

5.2.3 Přizpůsobení a přizpůsobení vašich zkušeností na našem webu

5.2.4 Dodání našich produktů a služeb vám

5.2.5 Přizpůsobení a přizpůsobení Naše produkty a služby pro vás

5.2.6 Reakce na komunikaci od vás

5.2.7 Poskytování e-mailových zpravodajů, upozornění atd., K jejichž odběru jste se přihlásili (odběr nebo odhlášení můžete kdykoli zrušit kliknutím na odkaz „aktualizovat své předvolby“ v e-mailu nebo nás kontaktovat na adrese support@zerog-shop.reamaze.com)

5.2.8 Průzkum trhu

5.2.9 Analýza vašeho používání našeho webu a získávání zpětné vazby, které nám umožňují neustále zlepšovat náš web a vaše uživatelské prostředí

5.3 V některých případech může být shromažďování údajů zákonným nebo smluvním požadavkem a budeme omezeni v produktech a službách, které vám můžeme poskytnout bez vašeho souhlasu, abychom mohli takové údaje používat.

5.4 Jakmile nám pošlete svá data, použijeme vaše údaje k udržování vašeho účtu, marketingovým účelům, které mohou zahrnovat kontaktování e-mailem, telefonem, textovou zprávou s informacemi, novinkami a nabídkami našich produktů a služeb.

Nebudeme vám však zasílat žádný nevyžádaný marketing nebo spam a podnikneme veškerá přiměřená opatření, abychom zajistili, že plně chráníme vaše práva a dodržujeme naše povinnosti vyplývající z nařízení GDPR a nařízení o ochraně osobních údajů a elektronických komunikací (směrnice ES) 2003, ve znění pozdějších předpisů. v roce 2004, 2011 a 2015.

5.5 V rámci GDPR zajistíme, aby vaše osobní údaje byly zpracovávány zákonně, spravedlivě a transparentně, aniž by to negativně ovlivnilo vaše práva. Vaše osobní údaje zpracujeme, pouze pokud platí alespoň jeden z následujících podkladů:

 1. a) jste udělili souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů;
  b) zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, kterou jste smluvní stranou, nebo pro provedení kroků na vaši žádost před uzavřením smlouvy;
  c) zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, které se na nás vztahuje;
  d) zpracování je nezbytné k ochraně životně důležitých zájmů vás nebo jiné fyzické osoby;
  e) zpracování je nezbytné pro výkon úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené správci; a / nebo
  f) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sledujeme my nebo třetí strana, s výjimkou případů, kdy jsou takové zájmy potlačeny základními právy a svobodami subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů, zejména pokud subjekt údajů je dítě.

         

 1. Jak a kde ukládáme vaše data?

6.1 Vaše data uchováváme pouze tak dlouho, dokud s námi máte aktivní záznam o účtu, musíme je používat, jak je popsáno výše v oddíle 5, nebo tak dlouho, dokud máme vaše svolení je uchovávat. V každém případě budou vaše data smazána, pokud nás o tom informujete e-mailem, telefonicky nebo poštou.

6.2 Některá nebo všechna vaše data mohou být uložena nebo přenesena mimo Evropský hospodářský prostor (dále jen „EHP“) (EEA se skládá ze všech členských států EU plus Norsko, Island a Lichtenštejnsko) v době, kdy je v provozu Brexit. Předpokládáme, že s tím souhlasíte a souhlasíte s tím, že použijete náš web a poskytnete nám informace.

Pokud ukládáme nebo přenášíme data mimo EHP, podnikneme všechna přiměřená opatření, abychom zajistili, že s vašimi údaji bude nakládáno stejně bezpečně, jako by to bylo v rámci EHP a podle GDPR. Tyto kroky mohou mimo jiné zahrnovat použití právně závazných smluvních podmínek mezi námi a třetími stranami, se kterými se zabýváme.

6.3 Zabezpečení dat je pro nás velmi důležité a pro ochranu vašich dat Zavedli jsme vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy, abychom zabezpečili a zabezpečili data shromážděná prostřednictvím našich stránek.

6.4 Společnost zajistí, aby byla v souvislosti se shromažďováním, uchováváním a zpracováním osobních údajů přijata tato opatření:

 • Všichni zaměstnanci, agenti, smluvní partneři nebo jiné strany, kteří jednají jménem společnosti, jsou plně informováni o svých individuálních povinnostech a povinnostech společnosti podle nařízení a podle této politiky a musí jim být poskytnuta kopie této politiky;
 • Přístup k osobním údajům, které má společnost k dispozici, mají pouze zaměstnanci, zástupci, subdodavatelé nebo jiné strany jednající jménem společnosti, které potřebují přístup k osobním údajům a jejich použití za účelem řádného výkonu svých přidělených povinností;
 • Všichni zaměstnanci, agenti, smluvní partneři nebo jiné strany jednající jménem společnosti, které nakládají s osobními údaji, budou k tomu náležitě vyškoleni;
 • Výkon těch zaměstnanců, agentů, dodavatelů nebo jiných osob pracujících jménem společnosti, které zpracovávají osobní údaje, musí být pravidelně vyhodnocován a přezkoumáván;
 • Všichni zaměstnanci, agenti, dodavatelé nebo jiné strany jednající jménem společnosti, které nakládají s osobními údaji, jsou povinni tak učinit v souladu se zásadami nařízení a této politiky smluvně;
 • Všichni agenti, smluvní partneři nebo jiné strany jednající jménem Společnosti, kteří zpracovávají osobní údaje, musí zajistit, aby všichni a všichni jejich zaměstnanci, kteří se podílejí na zpracování osobních údajů, byli drženi za stejných podmínek jako ti příslušní zaměstnanci Společnosti vyplývající z této politiky a nařízení.


6.5 Bez ohledu na bezpečnostní opatření, která přijímáme, je důležité si uvědomit, že přenos dat přes internet nemusí být zcela bezpečný a že vám doporučujeme přijímat vhodná opatření, když nám přenášíte data přes internet.

 

 1. Sdílíme vaše data?

7.1 Můžeme uzavřít smlouvu s třetími stranami, abychom vám dodávali produkty a služby naším jménem. Mezi ně může patřit zpracování plateb, dodání zboží, zařízení vyhledávače, reklama a marketing. V některých případech mohou třetí strany vyžadovat přístup k některým nebo všem vašim údajům. Pokud jsou k tomuto účelu požadována některá z vašich údajů, přijmeme veškerá přiměřená opatření, abychom zajistili, že s vašimi údaji bude nakládáno bezpečně, bezpečně a v souladu s vašimi právy, našimi povinnostmi a povinnostmi třetí strany podle zákona . V současné době uzavíráme smlouvy se společnostmi Google, Yotpo, Shoelace, Klaviyo, Yotpo.

7.2 Můžeme sestavovat statistiky o používání našeho webu, včetně údajů o provozu, vzorcích používání, číslech uživatelů, prodejích a dalších informacích. Všechna tato data budou anonymizována a nebudou obsahovat žádné osobní identifikační údaje. Čas od času můžeme taková data sdílet se třetími stranami, jako jsou potenciální investoři, přidružené subjekty, partneři. Údaje budou sdíleny a použity pouze v mezích zákona.

7.3 Za určitých okolností můžeme být právně požádáni o sdílení určitých údajů, které máme v držení, které mohou zahrnovat vaše osobní údaje, například pokud se účastním soudního řízení, kde splňujeme požadavky právních předpisů, soudního příkazu nebo vládní autorita. Za těchto okolností nepožadujeme od vás další souhlas, abychom mohli vaše údaje sdílet za těchto okolností, a budeme v souladu s případnými právně závaznými požadavky, které jsou od nás vyžadovány.

 

 1. Co se stane, když naše podnikání změní ruce?

8.1 Můžeme čas od času rozšířit nebo omezit naše podnikání, a to může zahrnovat prodej a / nebo převod kontroly nad celým nebo část našeho podnikání. Údaje poskytnuté uživateli budou v případě, že je to relevantní pro jakoukoli část našeho podnikání takto převedenou, přenášeny společně s touto částí a nový vlastník nebo nově ovládající strana bude moci v souladu s podmínkami této ochrany osobních údajů používat údaje pro účely, pro které jsme je původně shromáždili.

8.2 V případě, že některý z vašich údajů bude předán tímto způsobem, budete kontaktováni předem a informováni o změnách. Při kontaktu budete mít možnost nechat svá data smazat nebo zadržet od nového vlastníka nebo správce.

 

 1. Jak můžete ovládat svá data?

9.1 Naším cílem je poskytnout vám silnou kontrolu nad naším používáním vašich dat (včetně možnosti odhlásit se od přijímání e-mailů, které můžete udělat odhlášením pomocí odkazů uvedených v našich e-mailech nebo e-mailem, abyste nám dali vědět o vašich preferencích) ).

9.2 Můžete také chtít zaregistrovat jednu nebo více provozovaných preferenčních služeb: Upozorňujeme však, že tyto služby vám nebudou bránit v přijímání marketingových komunikací, s nimiž jste souhlasili.

 

 1. Vaše právo na zadržení informací a vaše právo na výběr informací poté, co jste je poskytli

10.1 Můžete přistupovat k určitým oblastem našeho webu bez poskytnutí jakýchkoli údajů. Chcete-li však používat všechny funkce a funkce dostupné na našem webu, může se od vás vyžadovat, abyste předložili nebo povolili shromažďování určitých údajů.

10.2 Můžete omezit používání cookies v internetovém prohlížeči. Další informace naleznete v části 12 a našich zásad pro soubory cookie.

10.3 Svůj souhlas s používáním vašich osobních údajů, jak je uvedeno v bodě 5, můžete kdykoli odvolat tak, že nás budete kontaktovat pomocí údajů uvedených v bodě 15 a vaše data z našich systémů vymažeme. Berete na vědomí, že to může omezit naši schopnost poskytovat vám nejlepší možné produkty a služby.

 

 1. Jak můžete přistupovat ke svým datům?

Máte zákonné právo požadovat kopii jakýchkoli vašich osobních údajů, které uchováváme (pokud jsou takové údaje uchovávány). Pro více informací nás kontaktujte na support@zerog-shop.reamaze.comnebo pomocí kontaktních údajů níže v části 15.

 

 1. Jaké cookies používáme a k čemu?

12.1 Naše stránky mohou umisťovat a přistupovat k určitým souborům cookie první strany ve vašem počítači nebo zařízení. Soubory cookie první strany jsou ty, které vkládáme přímo my, a používáme je pouze my. Cookies používáme pro usnadnění a zlepšení vašich zkušeností s naším webem a pro poskytování a zlepšování našich produktů a služeb. Více podrobností viz oddíl 5, výše a oddíl 12.6 níže. Tyto cookies jsme pečlivě vybrali a podnikli jsme kroky, abychom zajistili, že vaše soukromí bude vždy chráněno a respektováno.

12.2 Používáním našich stránek můžete také dostávat určité cookies třetích stran do vašeho počítače nebo zařízení. Cookies třetích stran jsou ty, které umísťují webové stránky, služby nebo strany jiné než my. Na našich stránkách používáme cookies třetích stran pro služby dodavatele. Více podrobností viz oddíl 5, výše a oddíl 12.6 níže. Tyto cookies nejsou nedílnou součástí fungování našich stránek.

12.3 Všechny cookies používané na našich stránkách a na našich stránkách jsou používány v souladu s platnými anglickými a evropskými zákony o cookies.

12.4 Před umístěním cookies do vašeho počítače nebo zařízení se zobrazí vyskakovací okno, které ukazuje naše zásady týkající se cookies. Prohlížením vyskakovacího okna nám dáváte souhlas s umístěním souborů cookie a umožňujete nám poskytovat vám nejlepší možné zkušenosti a služby. Pokud si přejete, můžete souhlasit s umístěním cookies; některé funkce našeho webu však nemusí fungovat zcela nebo podle plánu. Souhlas můžete odmítnout opuštěním naší webové stránky.

12.5 Některé funkce našeho webu závisí na fungování cookies. Zákon o souborech cookie ve Velké Británii a EU považuje tyto soubory cookie za „nezbytně nutné“. Tyto cookies jsou uvedeny níže v sekci 12.6. Váš souhlas nebude vyžadován pro umístění těchto cookies. Tyto cookies můžete stále blokovat změnou nastavení vašeho internetového prohlížeče, jak je podrobně popsáno níže v části 12.10, ale mějte na paměti, že náš web nemusí v případě, že tak učiníte, fungovat tak, jak bylo zamýšleno. Dali jsme velkou péči, abychom zajistili, že vaše soukromí nebude ohroženo povolením.

12.6 Neukládáme Cookies první strany do vašeho počítače nebo zařízení, do vašeho počítače nebo zařízení však mohou být umístěny následující Cookies třetích stran:

 • Naše webové stránky
 • Shopify (hostitel našeho webu)
 • Nakupujte cloud
 • Nakupujte pokladnu
 • PayPal
 • facebook
 • ReAmaze (zařízení pro live chat)
 • Yotpo (Pozve / generuje uživatelské recenze)
 • Shoelace (remarketingová aplikace)
 • Hledat
 • Amazon AWS
 • Klaviyo

12.7 Náš web využívá analytické služby poskytované společností Google. Analýza webových stránek odkazuje na sadu nástrojů používaných ke shromažďování a analýze statistik využití, což nám umožňuje lépe porozumět tomu, jak lidé používají náš web. To nám zase umožňuje vylepšovat naše stránky a produkty a služby nabízené prostřednictvím tohoto webu. Nemusíte nám dovolit používat tyto cookies, jak je podrobně uvedeno níže, přestože jejich použití nepředstavuje žádné riziko pro vaše soukromí nebo vaše bezpečné používání našich stránek, umožňuje nám to neustále zlepšovat naše stránky a dělat je lepší a užitečnější zážitek pro vás.

12.8 Analytické služby, které používá náš web, používají k shromažďování požadovaných informací soubory cookie. Tyto cookies mohou být uloženy okamžitě při první návštěvě našeho webu a nemusí být možné, abychom získali váš předchozí souhlas. Tyto cookies můžete odstranit a zabránit jejich budoucímu použití podle kroků uvedených níže v části 12.10.

12.9 Analytické služby používané naším webem používají následující cookies:

Název souboru cookie

První / třetí strana

Účel

Google

Třetí

Analýza

 

12.10 Můžete se rozhodnout povolit nebo zakázat cookies ve vašem internetovém prohlížeči. Většina internetových prohlížečů vám také umožňuje zvolit, zda chcete deaktivovat všechny soubory cookie nebo pouze soubory cookie třetích stran. Ve výchozím nastavení většina internetových prohlížečů přijímá cookies, ale to lze změnit. Další podrobnosti naleznete v nabídce nápovědy v internetovém prohlížeči nebo v dokumentaci dodané se zařízením.

12.11 Soubory cookie můžete kdykoli smazat, můžete však ztratit jakékoli informace, které vám umožní rychlejší a efektivnější přístup na naše stránky, včetně, ale nejen, nastavení přihlášení a personalizace.

12.12 Doporučujeme, abyste svůj internetový prohlížeč a operační systém udržovali aktuální a konzultovali pomoc a pokyny poskytnuté vývojářem vašeho internetového prohlížeče a výrobcem vašeho počítače nebo zařízení, pokud si nejste jisti úpravou nastavení soukromí .

 

 1. Shrnutí vašich práv v rámci GDPR

V rámci GDPR máte:

13.1 právo požádat o přístup k vašim osobním údajům, které máme v držení, smazat nebo opravit;

13.2 právo podat stížnost dozorčímu orgánu;

13.3 být informováni o tom, jaké zpracování údajů probíhá;

13.4 právo omezit zpracování;

13.5 právo na přenositelnost dat;

13.6 namítá proti zpracování vašich osobních údajů;

13.7 práva týkající se automatizovaného rozhodování a profilování (viz oddíl 14 níže).
Chcete-li vymáhat některá z výše uvedených práv nebo máte-li jakékoli další dotazy týkající se našich stránek nebo těchto zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás pomocí údajů uvedených v části 15 níže.

 

 1. Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se našich stránek nebo těchto zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás e-mailem na adrese support@zerog-shop.reamaze.comnebo poštou na Zero-G Ltd, Unit 7, Okehampton Business Center, Higher Stockley Mead, Okehampton, Devon EX20 1FJ. Zajistěte, aby byl váš dotaz jasný, zejména pokud se jedná o žádost o informace o údajích, které o vás máme (viz výše uvedený oddíl 11).

 

 1. Změny našich zásad ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme změnit, jak pokládáme za čas od času, nebo jak to vyžaduje zákon. Veškeré změny budou okamžitě zveřejněny na našem webu a bude se to považovat za souhlas s podmínkami ochrany osobních údajů při prvním použití našeho webu po změnách. Doporučujeme, abyste tuto stránku pravidelně kontrolovali, abyste byli neustále v obraze.

15 $ OFF * vaše první objednávka a obrovské úspory při přihlášení k odběru našeho zpravodaje

Přihlaste se k odběru našeho Exkluzivní nabídky a novinky ke stažení lest, a my vám zašleme slevový kód 15 $. Získáte podrobnosti o speciálně nízkých cenách (k dispozici pouze pro předplatitele!) A budete informováni o nových verzích Zero-G. Zde se můžete přihlásit k odběru (klikněte na tlačítko vpravo) a budete se moci odhlásit okamžitě kdykoli. (* Poznámka: slevu 15 $ lze použít na jakýkoli produkt s cenou vyšší než 40 $, až na Vocaloids a nedávno vydané produkty).